قبل از دیگران از شگفتی های سایت با خبر شو

بد بودن یا خوب بودن ؟

بد بودن یا خوب بودن ؟

چند ماه پیش آخر یه روز کاری بعد از اینکه در موضوعی موفق شده بودم حس ناراحت کننده ای پیدا کرده بودم موضوع عجیب بود من موفق شده بودم دوباره در جلسه مذاکره ای به اهدافم برسم و این به طور طبیعی باید موجب خوشحالی…

راننده تاکسی

مسئول و اثر گذاریم !

دیروز مثله همیشه سوار تاکسی شدم تا دور و بر حوالی ساعت ۸ مسیر ۲۰ دقیقه ای تا خونه را با تاکسی طی کنم. مثله خیلی مواقع دیگه بعد از گذشت کمی وقت راننده شروع کرد از گفتن سختی های روزگار و اینکه مسئولین با…

تخفیف ویژه